Een Tech|X expert conformeert zich aan de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door het "The Chartered Institute of Loss Adjusters", de "Guide to Professional Conduct". Dit houdt onder andere in dat de expert altijd onafhankelijk en naar beste kunnen tot zijn conclusie komt en zich niet laat leiden en beïnvloeden door de opdrachtgever. Bij expertises uitgevoerd in Nederland conformeert iedere Tech|X    expert zich aan de Gedragscode schade-expertise- organisaties zoals opgesteld door het verbond van verzekeraars. Daarnaast zal een Tech|X expert uitsluitend opdrachten aannemen waarvan hij weet dat hij de deskundigheid bezit om deze goed uit te kunnen voeren.

 Secretariaat: Zonnedauw 16, 3766 HW Soest, 06-51360265

E-mail: info@TechX.nl

 

Contactformulier: 

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.